COM INSCRIURE'S? 

1r. Omplir correctament totes les dades i documents adjunts 

2n. Fer l'ingrès a: CaixaBank: ES62 2100 0179 1802 0017 6192 (concepte: nom/cognoms del jugador + nom del campus)

 

Amb aquesta inscripció s'accepta i s'autoritza que La Toca Football Sports pugui fer ús de totes les imatges que es realitzin als/les participants durant el campus per a l'ús propi (web, xarxes socials, cartells, notícies a mitjans...)

d'octubre a maig (ambdós inclosos)
Arxiu
En cas afirmatiu, indica quina / En cas negatiu, escriu "cap"
Arxiu
Arxiu